Soms lijkt een cursus je ontzettend interessant en nuttig, maar blijkt dat deze vies tegenvalt. Je beëindigt dus de cursus. Vervolgens krijg je een brief van de onderwijsinstelling. Deze vordert het gehele bedrag van de cursus, terwijl jij helemaal geen gebruik hebt gemaakt van de cursus. Mag de onderwijsinstelling dit gehele bedrag vorderen?

Voor een dergelijke vordering zal de onderwijsinstelling verwijzen naar de algemene voorwaarden. Dit gebeurde ook in een zaak die uiteindelijk bij de Hoge Raad is voorgekomen. Een onderwijsinstelling had in de algemene voorwaarden een annuleringsbeding opgenomen waarin stond dat het volledige bedrag verschuldigd zou zijn bij voortijdige beëindiging. De cursisten hadden op grond van de algemene voorwaarden wel het recht om voortijdig te beëindigen.

Een cursist beëindigde de cursus na 2,5 maand en ontving de rekening ten bedrage van het volledige cursusgeld, €12.600. Hij stelde dat het annuleringsbeding in de algemene voorwaarden van de onderwijsinstelling nietig was.

De rechter oordeelde dat de cursist gelijk had. In deze zaak ging het om een verhouding tussen een bedrijf en een consument. De wetgever heeft dwingrechtelijke bepalingen waarvan niet ten nadele van een consument mag worden afgeweken. De consument verdient als zwakkere partij een zekere bescherming. De dergelijk beding kan derhalve als onredelijk worden gekenmerkt indien de verhouding tussen partijen in evenwicht aanzienlijk is verstoord.

Bij dit annuleringsbeding was hier sprake van. Er is geen reële mogelijkheid tot opzegging omdat het volledige bedrag dan betaald moet worden. De verhoudingen zijn dan niet in evenwicht. Aangezien dit beding onredelijk is, is in beginsel alleen een redelijk loon verschuldigd en niet het volledige bedrag voor de cursus.

Heeft u problemen met een onderwijsinstelling, bijvoorbeeld met betrekking tot cursusgeld? Neem contact op!

Bron: ECLI: NL:PHR:2017:889

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2017:889&showbutton=true&keyword=Cursusgeld