Een huurder heeft een prachtig huis gevonden. Wanneer hij echter dit huis betrekt, komt hij tot de conclusie dat er gebreken zijn aan het huis: de douche functioneert niet naar behoren, er zit een scheur in de muur etc. Wat moet je als huurder dan doen? Uit de volgende uitspraak van de Rechtbank Rotterdam blijkt dat het in ieder geval niet verstandig is om dat de huurbetalingen op te schorten.

In deze zaak had een professionele huurder (dus geen consument) een behoorlijke huurachterstand laten ontstaan van ongeveer € 230.000. De verhuurder stapte derhalve naar de rechter om deze huurachterstand te vorderen en de huurovereenkomst te laten ontbinden. De huurder reageerde hierop door te stellen dat er sprake was van gebreken aan het pand en dat hij het recht had zijn betalingen op te schorten.

De rechter gaat niet mee in het verweer van de huurder om de volgende redenen:

  1. In de algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst stond opgenomen dat huur moet worden betaald “zonder enige opschorting”. Er moet dus in alle omstandigheden huur worden betaald.
  2. De gebreken werden door de huurder onvoldoende aangetoond. Dit geeft wederom helder weer dat bewijsmiddelen van groot belang zijn. Het kan dus geadviseerd worden om gegevens goed te documenteren en te bewaren.
  3. Er waren andere, lichtere, maatregelen mogelijk dan opschorting van huurbetalingen. Als huurder is het dus verstandiger om in geval van gebreken van de verhuurder herstel te vorderen, dan wel een huurprijsvermindering.

Een ander probleempunt in deze zaak was dat door de verhuurder (boete)rente werd gevorderd van 2%. Hierover was een bepaling in het huurcontract opgenomen. De huurder is van mening dat deze rente niet verschuldigd is, dan wel gematigd moet worden, op grond van de redelijkheid en billijkheid.

De rechter is wederom van oordeel dat de huurder het niet bij het rechte eind heeft. De bepaling met betrekking tot de redelijkheid en billijkheid is dé vangnetbepaling in de juridische wereld. Het geeft een wereld van mogelijkheden, maar deze mogelijkheden zijn beperkt. In dit geval is een dergelijk rentebeding tussen professionele partijen heel gebruikelijk; het vormt een financiële prikkel om te betalen. Het feit dat er eventuele gebreken zijn deed daar niet aan af, te meer aangezien de gebreken dus onvoldoende bewezen zijn. Daarbij dient te worden vermeld dat de redelijkheid en billijkheid bij een dergelijk (boete)rente beding in geval een consument wellicht een grotere rol zou spelen.

Het opzeggen van huur in geval van gebreken aan de woning is dus niet aan te raden. Mocht u als huurder problemen hebben met uw huurwoning, neem contact op!

Ook als u als verhuurder problemen hebt met een huurder, bijvoorbeeld door een huurachterstand, aarzel niet en neem contact op!

Bron: ECLI:NL:RBROT:2017:1962

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:1962&showbutton=true&keyword=huur&keyword=huurachterstand+gebreken