Uw specialist in letselschade

Als u het even niet meer kunt en weet

Letselschade kan op verschillende manieren worden opgelopen en kan zowel lichamelijk als geestelijk grote impact hebben. Voor u, uw naasten en soms ook voor u(w) (als) werkgever. Maar wat zijn nu eigenlijk uw rechten? Wat moet u doen of juist niet doen? Iedereen belooft gouden bergen, maar u wilt vooral ont-zorgt en gehoord worden!

Indien iemand anders verantwoordelijk is voor de gebeurtenis kunt u uw schade verhalen op die persoon. Dit hoeft u niet zelf te doen. Wij van Mister Legal nemen die zorg uit uw handen, zodat u zich volledig kunt focussen op uw herstel!

In veel gevallen is vrij snel duidelijk wie er aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade. Daarnaast is het mogelijk dat er meerdere partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u schade lijdt door een verkeersongeval en dat er vervolgens op de eerste hulp een medische fout wordt gemaakt. Ook met dit soort complexe zaken kunnen wij u van dienst zijn.

Materiële en immateriële schade

Er zijn twee soorten letselschade; materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is direct in geld uit te drukken. Immateriële schade niet. Zowel materieel als immaterieel zijn er veel verschillende soorten schadeposten. Wij nemen uw hele situatie met u door en bekijken met welke schadeposten u te maken heeft, of in de toekomst zal kunnen krijgen.

Materiële schade
Dit zijn alle kosten die u heeft moeten maken naar aanleiding van het ongeval. Dit kunnen voor de hand liggende kosten zijn zoals een kapotte scooter na een verkeersongeval, maar ook kosten van het onderhoud van uw huis en het eigen risico van de zorgverzekering vallen onder materiële schade.

Voorbeelden van materiële schade:

 • Inkomensverlies (van u zelf of van u naasten)
 • Huishoudelijke hulp
 • Reiskosten
 • Eigen risico zorgverzekering
 • Kosten onderhoud van uw woning
 • Hogere verzekeringspremie
 • Speciaal aangeschafte kleding of andere goederen ten behoeve van uw herstel
 • Pensioenschade
 • Studievertraging
 • Schade aan eigendommen zoals een bril, kleding, telefoon, fiets etc.
 • Kosten voor de juridische hulp die u heeft ingeschakeld.

Immateriële schade
Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Het is een vergoeding voor alle pijn, verdriet en het verlies aan levensvreugde die u heeft geleden naar aanleiding van het ongeval.

Voorbeelden van immateriële schade:

 • Tijdelijke pijn en ongemak na het ongeval
 • Wegvallen van sport en hobby’s
 • Wegvallen van sociale contacten
 • Onzekerheid over verandering van het uiterlijk
 • Stress
 • Shockschade
Uw specialist in letselschade

Hoe gaan wij te werk?

Tijdens het eerste contact zullen wij u een aantal vragen stellen om de kans van slagen van uw zaak in te kunnen schatten. Dit is een vrijblijvend gesprek.

1

Intakegesprek

Wij komen altijd eerst bij u thuis, of op een andere gewenste locatie, zodat u ons het hele verhaal rustig kunt uitleggen.
2

Vaststellen van de aansprakelijkheid

Wij zullen voor u de veroorzaker van de schade aansprakelijk stellen. Soms wordt de schade direct erkend.
3

Opstellen schaderapport

Wij brengen al uw materiële schadeposten voor u in kaart en bepalen, samen met u, de immateriële schade.
4

Vorderen van een voorschot

Allereerst zullen wij voor u een voorschot vragen, om alvast een deel van uw kosten te dekken.
5

Afwikkelen van de letselschadezaak

Samen met u stellen wij de hoogte van de schadevergoeding vast. Wij gaan in overleg met de tegenpartij.
6

Nazorg

Ook na de afwikkeling van uw letselschadezaak staan wij voor u klaar. Een letselschadevergoeding kan een grote impact hebben.

Vragen over het handelen bij letselschade?

Neem het zekere voor het onzekere en leg je zaak voor aan onze juristen.
Wij denken graag met jou mee!

Neem contact op