Discriminatie

In Nederland wonen we in een rechtstaat waarin de mensenrechten veelal in een hoog vaandel staan. Maar helaas kent ook Nederland discriminatie, waaronder op de werkvloer.

Als werknemer, of wellicht nog als sollicitant, kan je te maken krijgen met discriminatie. Discriminatie kan plaats vinden op grond van ras, religie, politieke gezindheid of geslacht. Dit zijn de bekende vormen van discriminatie. Maar er zijn ook minder bekende vormen, zoals bijvoorbeeld op grond van een handicap. Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bijvoorbeeld geoordeeld in een zaak waarin obesitas als een handicap werd aangemerkt.

Vragen over het handelen bij discriminatie?

Als u snel helderheid wilt hebben over wat u rechten en plichten zijn en wat u het beste kunt doen…

Neem contact op