Naamswijziging

Wanneer je geboren bent, krijg je van jouw ouders, die vaak lang en grondig hierover hebben nagedacht, een naam. Een voornaam of meerdere voornamen en een achternaam. Wat nu als je daar als kind of als volwassene achteraf niet zo blij mee bent? Dan hoef je daar niet per se mee te leven. Zowel je voor- als achternaam kunnen gewijzigd worden. Alleen niet zomaar.

Voornaam wijzigen

Sommige ouders zijn zeer creatief met voornamen (bijvoorbeeld Qut), andere kunnen door de stress de naam niet correct schrijven bij de aangifte (bijvoorbeeld Brain i.p.v. Brian). Een ouder kan hier later spijt van krijgen of het kind kan besluiten dat zijn/haar naam toch niet zo leuk is. Het is dan mogelijk om de voornaam te laten wijzigen.

Dit is niet makkelijk en bovendien kostbaar. Er moet namelijk een voldoende zwaarwichtig belang zijn wat groter is dan het maatschappelijk belang. Wanneer het verzoek voor wijziging van de voornaam vlak na de schrijffout bij de gemeente wordt ingediend, kan dit wél slagen; met name omdat de naam in het maatschappelijk verkeer nog niet veel gebruikt is.

Een voornaam kan ook worden aangepast wanneer het voor die persoon verbonden in met een zwaar verleden. Daarnaast kan een voornaam worden gewijzigd wanneer deze bespottelijk is. Dat kan ook als het bespottelijk is in combinatie met een achternaam (bijvoorbeeld Klaartje Komen).

 

Achternaam wijzigen

Tegenwoordig kun je zowel de achternaam van de moeder als die van de vader krijgen. Hierdoor is er nu wel enige keuze in de achternaam. Maar als je eenmaal een van de twee krijgt, zit je daar in principe aan vast. De achternaam kan gewijzigd worden, maar hier zijn hele specifieke regels aan verbonden. Een achternaamswijziging mag onder andere:

    • Indien de naam bespottelijk is (bijvoorbeeld Naaktgeboren);
    • Indien een naam zo vaak voorkomt, dat hij niet onderscheidend is;
    • Indien het een buitenlandse naam is waarvan de spelling niet kan worden vastgesteld;
    • Indien de naam psychische hinder geeft.

De achternaam wordt bij voorkeur zo gemakkelijk mogelijk gewijzigd door middel van (een) enkele letterwijziging(en). Indien dit niet mogelijk is, kan ook de naam van de andere ouder worden gebruikt.

Vragen over voor- en/of achternaamswijziging?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Neem contact op