Ziekte

Helaas kan iedere werknemer ziek worden, en in sommige gevallen ook langdurig ziek. Werkgevers zitten hier niet op te wachten en als werknemer kan je daardoor in een lastig parket komen. Het is dan ook handig om als werknemer je rechten tijdens ziekte te weten.

Loon tijdens ziekte

De eerste twee jaar van ziekte moet de werkgever de werknemer zijn loon doorbetalen. Hij moet minstens 70% van het loon doorbetalen. De cao kan echter positief afwijken van deze verplichting. Zo zijn er cao’s die bepalen dat er het eerste jaar 100% moet worden betaald en het tweede jaar 70%. Het is dus altijd raadzaam om de cao te controleren.

Daarnaast kunnen ook bepaalde bedrijfseigendommen, zoals een leaseauto, onder het loon vallen. Dit zijn secundaire arbeidsvoorwaarden die, onder bepaalde omstandigheden, onder het loon vallen en die je tijdens ziekte derhalve mag behouden. Dit is afhankelijk van onder andere het privé gebruik van de spullen alsook de (bepalingen in de) arbeidsovereenkomst. Bij vragen hierover, is het verstandig een jurist te raadplegen.

Re-integratie

Tijdens ziekte wordt de werknemer naar een bedrijfsarts/arboarts verwezen. Deze kan op enig moment met een re-integratievoorstel komen. Dit kan op verschillende “sporen”:

  • Eerste spoor: re-integratie bij dezelfde werkgever. In dit geval is het doel dat je als werknemer weer in de dezelfde functie gaat werken of in een andere functie binnen hetzelfde bedrijf.
  • Tweede spoor: dit spoor wordt gevolgd wanneer het eerste spoor niet mogelijk is. Hierbij wordt een re-integratiebureau ingeschakeld die helpt met re-integratie bij een andere werkgever. Daarbij valt te denken aan coaching, sollicitatietrainingen etc.

Het is van belang dat je als werknemer meewerkt aan re-integratie. Het niet-meewerken aan re-integratie kan reden voor ontslag zijn, ook al ben je ziek.

Daarnaast is het ook van belang om als werknemer de werkgever in de gaten te houden. De werkgever heeft namelijk ook re-integratie verplichtingen. Wanneer je als werknemer de indruk hebt dat de werkgever onvoldoende zijn verplichtingen nakomt, kan je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt dan of de werkgever actiever zijn verplichtingen moet nakomen. Doet hij dit niet loopt de werkgever het risico dat het UWV hem aan het einde van jouw ziekteperiode van twee jaar een loonsanctie oplegt. Dit betekent dat bij onvoldoende inspanning van de werkgever, hij tot maximaal een jaar het loon aan jou zou moeten uitbetalen.

Afloop tweejaarstermijn

Na afloop van de tweejaarstermijn zou er sprake kunnen zijn van een van de volgende opties:

  • er is sprake van voldoende re-integratie en je kan weer werken;
  • er is onvoldoende herstel; de werkgever kan je ontslaan en je vraagt een WIA-uitkering aan bij het UWV;
  • er is nog sprake van arbeidsongeschiktheid maar de werkgever kiest ervoor om de arbeidsovereenkomst niet te beëindigen; dit noem je ook wel een slapend dienstverband.

Vragen over een zieke werknemer?

Neem het zekere voor het onzekere. Wij bij Mister Legal kijken en denken graag met je mee.

Neem contact op