Gedraging dier

Een beet van een hond of een val van een paard kunnen vervelende gevolgen hebben. Indien u schade lijdt door toedoen van een dier kunt u de bezitter ervan daarvoor aansprakelijk stellen. De bezitter heeft ervoor gekozen om een dier te nemen en heeft daarmee de risicoaansprakelijkheid aanvaard.

Het is inmiddels algemeen bekend dat dieren een eigen energie hebben met daarin een onberekenbaar element. De eigen energie van het dier speelt een grote rol bij het bepalen van de aansprakelijkheid. Volgens artikel 6:179 BW is de bezitter enkel aansprakelijk voor de gedraging van het dier indien er sprake is van de eigen energie van het dier.

Als de bezitter het dier in zijn macht heeft, door bijvoorbeeld een commando te geven, is hij niet aansprakelijk op grond van artikel 6:179 BW. Het commando kan echter wel onrechtmatig zijn, in dat geval wordt de bezitter aansprakelijk gesteld op grond van artikel 6:162 BW, de onrechtmatige daad.

Wanneer er wel of niet sprake is van macht over het dier is soms lastig te definiëren. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de bezitter een commando geeft, maar dat het dier daar geen gehoor aan geeft. In dat geval negeert het dier een commando en is er sprake van eigen energie.

Er kan ook sprake zijn van eigen schuld van het slachtoffer. Bijvoorbeeld als men een dier heeft uitgedaagd of bang heeft gemaakt. De vergoedingsverplichting wordt in dat geval evenredig verdeeld met de schuld.

Vragen over de aansprakelijkheid?

Als u snel helderheid wilt hebben over wat uw rechten en plichten zijn en wat u het beste kunt doen.

Neem contact op