Handelsnaam

Een handelsnaam is in feite de naam van een bedrijf. Maar een bedrijf kan wel meerdere handelsnamen hebben. Een bedrijf zal meerdere handelsnamen hebben als er meerdere activiteiten worden verricht. Zo is bijvoorbeeld Mister Legal een handelsnaam.

Wanneer is iets een handelsnaam?

Voor veel intellectuele eigendomsrechten geldt dat het eigendom wordt beschermd wanneer het ingeschreven is. Dit geldt niet voor een handelsnaam. Een handelsnaam ontstaat en heeft recht op bescherming door het gebruik ervan. Denk bijvoorbeeld aan de naam op een website, of briefpapier, op een reclamefolder etc. Daarnaast moet het de naam van een bedrijf zijn, dus niet van een particulier.

Wanneer wordt een handelsnaam beschermd?

Volgens artikel 3 van de Handelsnaamwet mag je geen handelsnaam voeren die gelijk is, of verwarrend veel lijkt, op de handelsnaam van een ander die er eerder was.

In het geval iemand wél dezelfde handelsnaam gebruikt als jouw handelsnaam, of een naam die er verwarrend veel op lijkt, kun je bescherming van jouw handelsnaam inroepen. Let er wel op dat er staat ‘verwarrend’ veel lijkt op. Dit laat dus ruimte voor de nodige onderbouwing. Daarbij zal vaak meespelen of het andere bedrijf in dezelfde branche werkt en of het aannemelijk is dat een consument het verschil tussen de bedrijven niet goed weet. Daarnaast kan ook de locatie meespelen. Wanneer bedrijven ver van elkaar verwijderd liggen, zullen op elkaar lijkende handelsnamen minder snel een daadwerkelijk probleem opleveren.

Vragen over het handelen met handelsnamen?

Mister kijkt en denkt graag met u mee. Zo hoeft u niet te gissen en weet u zeker hoe het zit.

Neem contact op