Gebrekkig product

Regelmatig lijden mensen schade door een gebrekkig product. De naam zegt het eigenlijk al; een product heeft een gebrek en kan daardoor schade veroorzaken. Het kan hier gaan om allerlei producten zoals traphekjes, auto’s, kinderstoeltjes, etenswaren en matrassen. De producent van het product is aansprakelijk voor de schade die het product veroorzaakt heeft. Het is daarbij van belang om te weten wat er onder de juridische definitie van een product valt en wie er als producent kan worden aangemerkt.

Product

Volgens artikel 6:187 lid 1 BW moet het gaan om een roerende zaak. Kort gezegd is een roerende zaak niet met de grond verbonden. Elektriciteit, water en gas worden ook als product gezien volgend de wet. Een goed wordt ook als product aangemerkt nadat het een bestandsdeel is gaan vormen met een andere roerende of onroerende zaak.

Producent

In beginsel is de producent aansprakelijk voor de schade die ontstaan is door een gebrekkig product. Het maakt daarbij niet uit of het de schuld van de producent is dat er een gebrek is ontstaan. Dit noemt men risicoaansprakelijkheid. Er kunnen verschillende personen als producent worden aangemerkt:

  • De fabrikant van een bestandsdeel of van het eindproduct
  • De producent van een grondstof
  • Eenieder die zich als producent presenteert
  • De importeur van het product
  • De leverancier van het product

Het slachtoffer hoeft niet aan te tonen wie er daadwerkelijk aansprakelijk is voor het gebrek. Indien het slachtoffer één van bovenstaande partijen aansprakelijk stelt, bijvoorbeeld de leverancier, is het aan de leverancier om de daadwerkelijk aansprakelijke partij aan te spreken.

Gebrek

Het product is volgens de wet gebrekkig indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan zou mogen verwachten. Ter beoordeling daarvan moeten een aantal omstandigheden in acht worden genomen. Het gaat daarbij om de presentatie van het product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik van het product en het moment waarop het product in de handel is gebracht.

Vragen over het handelen bij een gebrekkig product?

Als u snel helderheid wilt hebben over wat u rechten en plichten zijn en wat u het beste kunt doen.

Neem contact op