Bedrijfsongeval

Veel letsel wordt opgelopen tijdens het werk. Indien iemand tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden schade oploopt is in beginsel de werkgever daarvoor aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid vloeit voort uit de zorgplicht die op de werkgever rust.

De zorgplicht houdt in dat de werkgever de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers moet beschermen. Bij schade is het aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan, op hem rust de zogenaamde bewijslast. De zorgplicht heeft een erg ruime strekking, daardoor is de werkgever in de praktijk vaak aansprakelijk voor de schade die zijn werknemers hebben opgelopen.

In sommige gevallen lukt het de werkgever om aan te tonen dat hij alle voorzorgsmaatregelen heeft genomen of dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. In dat geval is de werknemer zelf (of een derde) aansprakelijk voor zijn schade.

De werkgever kan in veel situaties aansprakelijk worden gesteld. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden:

Verkeersongeval

De werkgever is aansprakelijk voor verkeersongevallen van werknemers die beroepsmatig deelnemen aan het verkeer of die van de ene naar de andere werkplek reizen. In sommige gevallen is de werkgever zelfs aansprakelijk voor woon-werkverkeer.

Gevaarlijke stoffen

Werknemers die veelvuldig zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen kunnen daar jaren later gezondheidsklachten aan overhouden. Ook hiervoor kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Mishandeling

In sommige gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer oploopt na de mishandeling door een collega.

Een val

Een valpartij is een veelvoorkomend incident op de werkvloer. In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de schade die zijn werknemer lijdt.

Bedrijfsuitje

Ook voor schade die een werknemer oploopt tijdens een bedrijfsuitje kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard hangt dit af van de omstandigheden van het geval.

Thuiswerkers

De zorgplicht van de werkgever geldt ook voor werknemers die thuis werken. Als de werkomstandigheden bij de werknemer thuis niet voldoen en de werknemer loopt schade op, kan de werkgever daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

ZZP-ers

Ook ZZP-ers die in opdracht van de werkgever werkzaamheden uitvoeren vallen onder de zorgplicht van de werkgever.

Vragen over het handelen bij een bedrijfsongeval?

Als u snel helderheid wilt hebben over wat u rechten en plichten zijn en wat u het beste kunt doen.

Neem contact op