Verkeersongeval

Helaas vinden er nog veel ongelukken plaats in het verkeer. De gevolgen voor de betrokkenen kunnen zeer ernstig zijn. Soms lijkt het in eerste instantie mee te vallen en krijgen mensen later pas de “klap”. Zij worden bang in het verkeer of krijgen bijvoorbeeld whiplashklachten naar aanleiding van het ongeluk. Wij kunnen u helpen met het verhalen van de schade.

De aansprakelijkheid

Bij bijvoorbeeld veel kop-staart botsingen tussen twee auto’s is snel duidelijk wie er aansprakelijk is voor de schade. In andere gevallen is niet direct duidelijk wie er als aansprakelijke partij moet worden aangewezen.  Soms zijn beide partijen voor een gedeelte aansprakelijk.

Er zijn een aantal basisregels omtrent de aansprakelijkheid in het verkeer:

  • Iedereen draagt zijn eigen schade, tenzij iemand anders daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden.
  • Diegene die een fout maakt is aansprakelijk voor de schade.
  • Indien beide partijen een fout hebben gemaakt en zij gelijk zijn, zoals twee auto’s, wordt de schade evenredig met de schuld verdeeld.
  • De eigenaar of houder van een motorvoertuig is aansprakelijk voor de gedragingen van degene die hij in zijn motorvoertuig laat rijden.
  • Bij een eenzijdig ongeluk is de toedracht van het ongeluk van belang. Indien het ongeluk ontstaan is door een gebrek aan het wegdek, is de wegbeheerder aansprakelijk. Als dat niet het geval is de bestuurder aansprakelijk voor zijn eigen schade en eventueel voor de schade aan de weg en toebehoren.
  • Indien een automobilist een zwakkere partij, zoals een fietser, aanrijdt is de eigenaar van het motorvoertuig aansprakelijk tenzij hij overmacht kan aantonen.
  • Indien er schade ontstaat na een ongeluk met een dier is het van belang of het dier een eigenaar heeft of niet. De eigenaar is in beginsel aansprakelijk voor de schade die zijn of haar dier veroorzaakt. Als het dier tot niemand toebehoort bent u aansprakelijk voor uw eigen schade.

Let op: Dit zijn uitgangspunten. In iedere situatie zal gekeken moeten worden naar de omstandigheden van het geval, alvorens men de aansprakelijkheid kan vaststellen.

Vragen over de aansprakelijkheid?

Als u snel helderheid wilt hebben over wat u rechten en plichten zijn en wat u het beste kunt doen…

Neem contact op