Werknemer of zzp’er?

Tegenwoordig zien we een trend waarin werkgevers niet langer arbeidsovereenkomsten aanbieden maar liever werken met een ‘overeenkomsten van opdracht’. Hierbij wordt de werknemer in feite ingehuurd als zelfstandig oftewel ZZP’er. Voor werknemers kan deze oplossing zeer onwenselijk zijn. Arbeidsrecht bevat immers meer bescherming.

Overeenkomst van opdracht of toch arbeidsovereenkomst?

In sommige gevallen kan een overeenkomst van opdracht wel degelijk als een arbeidsovereenkomst worden bestempeld, ook al wordt deze niet zo genoemd. Dit is geheel afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elk geval.

Onder andere de volgende omstandigheden zijn hierbij van belang:

 • Een of meerdere opdrachtgevers:
  heeft de zzp’er maar één opdrachtgever of heeft hij er meerdere?
 • Vakantie:
  mag je vakantie nemen zonder toestemming van de opdrachtgever, waarbij je zelf vervanging regelt?
 • Werkplek:
  ligt jouw werkplek binnen het bedrijf of kun je dit zelf invullen?
 • Werktijden:
  zijn jouw werktijden gelijk aan die van andere werknemers?
 • Cursussen:
  volg jij (specifieke) cursussen voor eigen rekening of op kosten van de opdrachtgever?

Zowel voor werkgevers alsook voor werknemers is het van groot belang helderheid te hebben over wat de eventuele gevolgen en consequenties (kunnen) zijn bij de keuze van het type (arbeids-)overeenkomst. Gaat het mis dan zijn de gevolgen vaak zwaarwegend en kosten vele duizenden euro’s.

Vragen over jouw vorm van dienstverband?

Neem het zekere voor het onzekere. Wij bij Mister Legal kijken en denken graag met je mee.

Neem contact op