Shockschade en affectieschade

Shockschade of affectieschade kan voorkomen bij getuigen van een ongeval en/of nabestaanden van het slachtoffer. Er is dan geen sprake van direct lichamelijk letsel na een ongeval, maar van psychische schade. Er is een verschil tussen shockschade en affectieschade. Hieronder wordt op beide soorten schade nader ingegaan.

Shockschade

Shockschade komt voor bij mensen die een traumatische gebeurtenis van dichtbij hebben ervaren. Daarbij kunt u denken aan het zien gebeuren van een ernstig verkeersongeluk of een brand waarbij de slachtoffers zich nog in de woning bevinden.

Voor shockschade maakt het niet uit of u een naaste van het slachtoffer bent of dat u een willekeurige getuige bent. Het is wel van belang dat er sprake is van een directe waarneming van het ongeval of van de ernstige gevolgen daarvan, waarna er een emotionele shock is ontstaan. Shockschadevergoeding kan zowel de immateriële schade als de materiële schade vergoeden.

Affectieschade

Indien iemand blijvend letsel oploopt of overlijdt heeft dat ook grote gevolgen voor de naasten van het slachtoffer. Het verdriet dat de naasten hebben wordt affectieschade genoemd. Sinds 1 januari 2019 is het mogelijk voor naasten om affectieschade te claimen. Affectieschade bestaat alleen uit immateriële schade.

In sommige gevallen is er sprake van shockschade en affectieschade. Indien u bijvoorbeeld een van uw naasten dodelijk ziet verongelukken bent u enerzijds in shock (shockschade) en anderzijds verdrietig door het overlijden van uw naaste (affectieschade).

Vragen over de aansprakelijkheid?

Als u snel helderheid wilt hebben over wat u rechten en plichten zijn en wat u het beste kunt doen…

Neem contact op