Onderhoud huurwoning

Over het onderhoud van de woning ontstaat tussen de huurder en de verhuurder soms onenigheid.

In het algemeen geldt dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het grote onderhoud en de huurder voor kleine reparaties. Bij grote reparaties kun je denken aan: buitenschilderwerk, aanleg van paden etc. Bij kleinere reparaties valt te denken aan het vastmaken van een deurklink.

De huurder werkt niet mee aan onderhoud

Als verhuurder dien je het grote onderhoud te verrichten. Maar wat nou als de huurder geen toegang wil verlenen ten behoeve van het onderhoud?

De huurder moet toegang verlenen in geval van dringende werkzaamheden. Dringende werkzaamheden zijn werkzaamheden die niet zonder meer kunnen worden uitgesteld. Uitstellen zal extra kosten teweegbrengen.

Daarnaast kan het ook vanuit een belangenafweging voor de huurder noodzakelijk zijn om onderhoud toe te laten. Zo mag een huurder toegang weigeren indien hij onredelijk benadeeld wordt, maar anders niet.

De verhuurder verricht geen onderhoud

Een huurder kan te maken krijgen met een verhuurder die weigert het onderhoud te plegen. Als huurder kan je dan de verhuurder bewegen tot actie.

Stap 1: overleg

De eerste stap is in principe gewoon in overleg treden. Soms kan een persoonlijk gesprek met de verhuurder toch de verhuurder overtuigen om het onderhoud te verrichten.

Stap 2: een brief (van een gemachtigde)

Een formele brief waarin de gebreken worden vermeld, kan ook het gewenste effect hebben. Te meer als deze brief van een jurist of advocaat afkomstig is. Met enige juridisch druk, kun je soms een hoop bereiken.

Stap 3:

Optie 1: Huurverlaging

Als een gebrekebrief niet het gewenste effect heeft, kun je als huurder naar de Huurcommissie stappen om een tijdelijk huurverlaging aan te vragen tot de gebreken zijn verholpen.

Optie 2: Huurbetaling opschorten

Daarnaast kun je als huurder ook stoppen met het betalen van huur. Er dient dan wel een formele brief te worden gestuurd naar de verhuurder waarin huurbetaling conform de wet wordt opgeschort tot de gebreken zijn hersteld.

Optie 3: Zelf onderhoud plegen op kosten van de verhuurder

Ook kun je zelf het onderhoud (laten) plegen. Let hierbij wel op de kosten voor dit onderhoud. Een onredelijk hoog bedrag zal de verhuurder niet betalen.

Optie 4: Rechterlijke procedure

Tevens kun je naar de rechter stappen om de verhuurder te dwingen tot onderhoud. Dit kan worden gedaan door middel van een dwangsom. Daarnaast kun je de rechter verzoeken tot gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst. Dan hoef je voor een periode geen of weinig huur te betalen.

Vragen over het handelen bij onderhoud van een huurwoning?

Als je zeker wil weten dat het goed zit en niet voor verrassingen wilt komen te staan.

Neem contact op