Scheiden en/of uit elkaar gaan

Of je nu getrouwd bent, een samenlevingscontract hebt of ‘gewoon’ samenleeft, het einde van je relatie is een hevige en vaak emotionele aangelegenheid. Het betekent het einde van een periode in die je samen hebt geleefd en dingen hebt gedeeld. Tegelijkertijd betekend het ook de kans op een frisse en nieuwe start. Maar voor het zover is moeten er behoorlijk wat zaken worden geregeld, vastgelegd en vervolgens worden nagekomen.

De ervaring leert dat men door alle emoties en gevoelens die gepaard gaan met een scheiding niet gemakkelijk tot goede afspraken kan komen met elkaar; soms wil je elkaar ook liever niet meer zien en spreken.

Juridisch advies en/of mediation?

Mister Legal kan hierbij de rol van mediator en/of bemiddelaar aannemen maar je ook begeleiden en beschermen in de functie van jurist. Aan jou en/of jullie de keuze.

(Scheidings-) Convenant

Welke weg er ook wordt bewandeld, uiteindelijk zullen alle afspraken worden vastgelegd in een (scheidings-)convenant; het document waarin jullie afspraken van met betrekking tot de volgende onderwerpen worden toegelicht en vastgelegd.

1. Alimentatie

Alimentatie wordt in geval van kinderen vrijwel altijd vastgesteld voor de kinderen. Daarnaast is ook partneralimentatie mogelijk. 

  • Kinderalimentatie
   Als een kind bij één van de ouders gaat wonen, moet de andere ouder bijdragen aan de kosten voor de verzorging en opvoeding van het kind. Deze alimentatie kan ook worden opgenomen in het ouderschapsplan. Bij het bepalen van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders.
  • Partneralimentatie
   Zelfs wanneer je gescheiden bent, kun je nog verplicht zijn om je ex-partner (gedeeltelijk) te onderhouden. Dit is het geval wanneer je ex-partner geen of amper inkomen heeft. Het bedrag wordt vastgesteld naar draagkracht en wordt de partneralimentatie genoemd. Maar een jaartje trouwen met een miljonair, zal geen zoden aan de dijk zetten. De duur van alimentatie bij (bijvoorbeeld) een huwelijk van vijf jaar, zonder kinderen, is namelijk gelijk aan de duur van het huwelijk. Wanneer je na 1994 getrouwd bent, in de duur van de alimentatie maximaal twaalf jaar.

2. Boedelverdeling

Bij een boedelverdeling moet er aan vele dingen worden gedacht. De verdeling hangt onder meer af van het feit of je in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden gehuwd bent. Meestal zijn in ieder geval een aantal spullen gezamenlijk eigendom. Deze spullen moeten dan verdeeld worden. Er zijn echter een aantal belangrijke goederen die (vaak) wat lastiger te verdelen zijn.

  • Huis
   Wanneer jullie samen een huis hebt gekocht, moet er bepaald worden wat er met dat huis gaat gebeuren. Zo kan worden bepaald dat het huis verkocht wordt en de winst/het verlies verdeeld wordt. Ook kan één van de twee in het huis blijven wonen, waarbij de ander uitgekocht moet worden. In geval van een huurhuis werkt dat iets anders. Dan moet je overleggen wie in het huis mag en kan blijven wonen of de huur zal opgezegd moeten worden.
  • Eigen bedrijf
   Bij ondernemers kan een scheiding erg ingewikkeld worden. Het is dan namelijk de vraag of het eigen bedrijf ook verdeeld moet worden. Bij gemeenschap van goederen is dat wel het geval. Dan moet één van de partners uitgekocht worden. Dit kan voor het bedrijf financieel veel gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om een goede regeling te treffen en in goed overleg uit elkaar te gaan. Mediation is dan een aan te raden optie.
  • Pensioen
   Niet veel mensen denken hieraan, maar ook het pensioen moet worden verdeeld. Deze wordt natuurlijk pas uitbetaald wanneer de pensioengerechtigde leeftijd wordt behaald, maar in het convenant moeten hier al wel afspraken over worden opgenomen.

Het is altijd verstandig om iemand mee te laten kijken en/of aan te geven wanneer jullie hulp kunnen gebruiken om jullie belangen optimaal te waarborgen; in welke vorm dan ook. Emoties zijn gewoonweg een slechte raadgever voor rationele beslissingen die tóch genomen moeten worden. Mister Legal komt desgewenst bij jou thuis om alles rustig met jullie op een rij te zetten.

Vragen over scheiden, alimentatie, boedelverdeling of het convenant?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder. 

Neem contact op