Medische fout

Het is algemeen bekend dat fouten maken menselijk is. Ook artsen en andere zorgverleners maken fouten. Indien u letselschade heeft overgehouden aan een medische fout kunt u de zorgverlener aansprakelijk stellen voor uw schade. In de praktijk kan het nog best lastig zijn om een medische fout aan te tonen. Niet iedere fout is verwijtbaar. Bovendien is het soms lastig vast te stellen of complicaties zijn opgetreden ten gevolge van een medische fout of niet.

Voorbeelden van medische fouten zijn:

  • Het stellen van een verkeerde diagnose.
  • Het voorschrijven van verkeerde medicatie.
  • Amputeren van het verkeerde lichaamsdeel.
  • Het niet doorverwijzen van een patiënt.
  • Het niet of onvoldoende inlichten van een patiënt.
  • Het over het hoofd zien van cruciale symptomen en complicaties.
  • Medische fouten bij cosmetische behandelingen.
  • Medische fouten van tandartsen en kaakchirurgen.

Vragen over de aansprakelijkheid?

Als u snel helderheid wilt hebben over wat u rechten en plichten zijn en wat u het beste kunt doen…

Neem contact op