Ontslag

De meeste mensen moeten er niet aan denken. Je krijgt (ineens) te horen dat je bent of wordt ontslagen. Mondeling of schriftelijk maakt niet uit. Het slaat in als een bom. Maar kan dit zomaar? En ook al heb je in eerste instantie ingestemd, even later als je van de schrik bent bekomen overvallen je twijfels en onzekerheden.
Hoe zit het nu en wat zijn jouw rechten?

Er zijn verschillende grondslagen voor een ontslag. De werkgever mag je slechts op één grondslag ontslaan; met ingang van 1 januari 2020 mag hij dit op basis van verschillende grondslagen.
Ontslag kan lopen via het UWV of via de kantonrechter.

UWV

De volgende grondslagen voor het ontslag lopen via het UWV:

  • Het vervallen van arbeidsplaatsen door het stoppen met de onderneming of wanneer arbeidsplaatsen noodzakelijk vervallen door bedrijfseconomische omstandigheden en de maatregelen nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering.
  • Het meer dan twee jaar ziek zijn van de werknemer, waarbij het aannemelijk is dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en dat binnen die periode de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Dit zal ook eerst aan het UWV voorgelegd zijn.

Kantonrechter

De overige grondslagen voor het ontslag lopen via de kantonrechter, bijvoorbeeld:

  • verwijtbaar handelen van de werknemer;
  • weigering werknemer bedongen arbeid te verrichten;
  • verstoorde arbeidsverhouding.

Vragen over ontslag?

Neem het zekere voor het onzekere. Wij bij Mister Legal kijken en denken graag met je mee.

Neem contact op