Merkenrecht

Een merk kun je gebruiken om een dienst of product een onderscheidend vermogen te geven. Een consument kan op basis van het merk een product of dienst kiezen.

Vormen van merken

Merken kunnen in allerlei vormen voorkomen.

  • Woordmerk: dit is een merk met gebruik van letters, zoals Bolletje.
  • Beeldmerk: dit zijn afbeeldingen en logo’s. Een bekende is de M van McDonald.
  • Vormmerk: het spreekt voor zich, er is dan sprake van een specifieke vorm. Zoals bij Wokkels chips.
  • Kleurmerk: ook dit spreekt voor zich. Hier is echter niet snel sprake van omdat het vaak niet voldoende onderscheidend vermogen heeft. Een voorbeeld hiervan is wel de KLM blauw.
  • Klankmerk: dit zijn vooral melodieën en jingles, niet een geheel nummer. Een voorbeeld is de meldodie van ‘Für Elise’ of de brul van de leeuw van de filmmaatschappij Metro Goldwyn Mayer.

Registratie van een merk

Een merk kun je registreren in één land en/of in de Benelux, Europees of internationaal. Wat de voorkeur verdient, hangt af van de markt waarin je actief bent. Registratie zal nationaal wat gemakkelijker gaan dan Europees. Maar Europees geeft je wel bescherming in alle EU-landen. Dat is dan ook meteen de belangrijkste functie van registratie: bescherming van je merk.

Inbreuk op jouw merkrecht

Wanneer jouw merk geregistreerd is, geniet je ruime bescherming. Je mag een ander het gebruik van jouw merk verbieden in de volgende gevallen volgens artikel 2.20 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom:

  • Hetzelfde merk voor dezelfde waren en diensten;
  • Een gelijk merk of een merk wat ermee overeenstemt welke wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke dienst of waren, indien daardoor gevaar voor verwarring ontstaat bij het publiek;
  • Een gelijk merk of een merk wat ermee overeenstemt die niet wordt gebruikt voor gelijke diensten of waren maar het gebruik leidt wel tot ongerechtvaardigd voordeel of schaadt het onderscheidend vermogen van het merk, dan wel leidt tot reputatieschade.

Vragen over het handelen bij merkenrecht?

Mister kijkt en denkt graag met u me. Zo hoeft u niet te gissen en weet u zeker hoe het zit.

Neem contact op