Schade waarvoor een overheidsinstantie aansprakelijk is

Indien u schade lijdt op de openbare weg, door bijvoorbeeld te struikelen over een stoeptegel, denkt u misschien dat u gewoon pech heeft gehad. Dit is echter niet altijd het geval. In sommige gevallen kan een overheidsinstantie namelijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade.

Als u bijvoorbeeld struikelt over een uitstekende stoeptegel op het trottoir kan de gemeente daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Op de gemeente en overige overheidsinstantie rust namelijk een zorgplicht.

De gemeente moet zorgen dat openbare wegen en overige openbare gelegenheden veilig zijn. Er rust op de gemeente echter geen garantieplicht. De gemeente kan niet garanderen dat de wegen altijd in perfecte staat zijn. Of er sprake is van aansprakelijkheid wegens achterstallig onderhoud zal per geval moeten worden vastgesteld.

Vragen over de aansprakelijkheid?

Als u snel helderheid wilt hebben over wat u rechten en plichten zijn en wat u het beste kunt doen…

Neem contact op