Auteursrecht

Het auteursrecht wordt in artikel 1 van de Auteurswet als volgt omschreven: “Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.”

Wie is de maker?

Maker klinkt heel eenvoudig, maar dat hoeft niet zo te zijn. Vaak zal het de schilder van het schilderij zijn, of de schrijver van het boek. Maar dat is niet altijd het geval. Bijvoorbeeld een architect die een gebouw ontwerpt, is de maker, niet de bouwvakkers die het gebouw feitelijk bouwen. Daarnaast bestaat er een belangrijke uitzondering wanneer een werknemer in het kader van zijn werk iets creëert. In dat geval geldt de werkgever als maker van het werk, volgens artikel 7 van de Auteurswet.

Wanneer is iets een werk?

Een werk betreft een werk van letterkunde, wetenschap of kunst. Dit is een brede categorie. Er moet aan drie eisen worden voldaan, wil een werk auteursrechtelijk bescherming genieten:

  1. Origineel: er is sprake van een eigen intellectuele schepping. Het moet dus niet lijken op een ander werk. Er is sprake van creativiteit.
  2. Zintuigelijke waarneembaar: een idee wat nog in je hoofd zit, kan niet worden beschermd. Zou gauw je het opschrijft (eventueel zelfs op een bierviltje) dus wel.
  3. Geen technisch effect: wanneer het werk een technisch doel heeft, valt het niet onder het auteursrecht maar onder het octrooirecht. Dat betekent niet dat een werk geen technische kanten mag hebben. Bijvoorbeeld een kunstwerk wat kan bewegen, kan nog wel auteursrechtelijk zijn. Het moet echter niet zo zijn dat het hoofdidee een technisch effect is, en dat de vorm toevallig ook wel mooi is.

Wanneer wordt er een inbreuk gemaakt op het auteursrecht?

Wanneer je een auteursrecht hebt, heb je twee rechten waarop anderen geen inbreuk mogen plegen (met bepaalde in de wet gestelde uitzonderingen):

  1. Openbaar maken: andere kunnen het werk waarnemen op een door jou gekozen manier, bijvoorbeeld door het te plaatsen op een website. Andere die zonder jouw toestemming dus jouw werk openbaar maken, plegen een inbreuk op jouw auteursrecht.
  2. Verveelvoudigen: je mag je werk kopiëren, maar andere niet zonder jouw toestemming. In het Engels wordt dit ook wel copyright genoemd.

Vragen over het handelen met auteursrecht?

Mister Legal kijkt en denkt graag met u mee. Zo hoeft u niet te gissen en weet u zeker hoe het zit.

Neem contact op