Opstellen/beoordelen huurcontract

Bij het opstellen van een huurcontract moet met veel dingen rekening worden gehouden. De volgende onderwerpen zullen dan ook in het huurcontract moeten worden opgenomen en/of worden benoemd.

 • Identiteit huurder
 • Identiteit verhuurder
 • Adres en omschrijving van de woning
 • Vanaf wanneer de huur ingaat
 • Huurprijs, waarbij ook te denken valt aan servicekosten
 • Een eventuele borg en de hoogte daarvan
 • Wanneer en hoe de betaling van de geldsommen dient te geschieden
 • Per wanneer de huur kan worden verhoogd
 • Afspraken over onderhoud
 • Eventuele huisregels
 • Handtekening van zowel de huurder als de verhuurder
 • Hoe de opzegging van de huur moet geschieden

Als je twijfelt of jouw interessen goed zijn gewaarborgd in het contract en/of het contract wel voldoet aan alle geldende wet en regelgeving is het geen overbodige luxe om het contract voor te leggen aan een jurist. Dit geeft een gerust gevoel en voorkomt veel nare verrassingen achteraf!

Vragen over het handelen bij het opstellen van een huurcontract?

Als je zeker wil weten dat het goed zit en niet voor verrassingen wil komen te staan.

Neem contact op