Ontbinding van de rechtspersoon

Er kunnen omstandigheden zijn waaronder het wenselijk danwel noodzakelijk is om een rechtspersoon te ontbinden. De rechtspersoon houdt dan op te bestaan. Maar wat zijn de gevolgen hiervan? En zijn er regels hoe de rechtspersoon te ontbinden?

Ontbinden van een rechtspersoon kan op de volgende manieren en/of om de volgende redenen.

Besluit

Er kan een formeel besluit worden genomen om de rechtspersoon te ontbinden. Welk orgaan hier verantwoordelijk voor is, ligt aan het soort rechtspersoon:

Soort rechtspersoon Wie neemt het besluit?
Nv / Bv De aandeelhoudersvergadering
Vereniging / Coöperatie / Onderlinge waarborgmaatschappij De (algemene) leden vergadering
Stichting Het bestuur

Ontbreken van leden

Voor een vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij geldt dat de rechtspersoon automatisch (zonder besluit) wordt ontbonden indien er geen leden meer zijn. Dit is immers het hoofdkenmerk van deze rechtspersonen.

Bepaling in de statuten

Ook kunnen in de statuten bepalingen zijn opgenomen wanneer de rechtspersoon ontbonden wordt. Het beste voorbeeld hiervan is een stichting waarbij het doel is bereikt.

Gevolgen ontbinding

Bij ontbinding bestaat de rechtspersoon nog een bepaalde periode, tenzij er geen vermogen is. Wanneer er nog wél vermogen is, wordt dit vermogen vereffend. Het vermogen kan dan onder andere worden gebruikt om schuldeisers te betalen.

Vragen over het ontbinden van een rechtspersoon?

Staat jouw vraag niet in onze lijst of heb je nog vragen over bovenstaande?
Wil je graag weten wat wij voor jou en jouw onderneming kunnen betekenen?

Neem contact op