Opzeggen huur door de verhuurder

Voor een verhuurder is het over het algemeen niet gemakkelijk om de huur op te zeggen, aangezien de huurder huurdersbescherming geniet. Voor opzegging van huur dien je als verhuurder een opzeggingsbrief te sturen die minimaal aan de volgende eisen voldoet.

  1. De brief is aangetekend.
  2. In de brief wordt de reden voor de opzegging benoemd. Dit moet een wettelijke reden zijn! Bijvoorbeeld: dringend eigen gebruik of wanprestatie door wanbetaling.
  3. De opzegtermijn wordt gehandhaafd. De opzegtermijn hangt af van de woonduur. Zo is de opzegtermijn bij minder dan één jaar huur drie maanden. Bij meer dan drie jaar, betreft dit het maximum van zes maanden.
  4. In de brief wordt verzocht om binnen zes weken te laten weten of de huurder akkoord gaat met de opzegging. Dit biedt zekerheid voor de verhuurder. Als er namelijk geen akkoord wordt gegeven, kan de verhuurder een rechtszaak aanspannen.

Vragen over het handelen bij het opzeggen van de huur?

Als je zeker wil weten dat het goed zit en niet voor verrassingen wilt komen te staan.

Neem contact op