Uw specialist in intellectueel eigendomsrecht

Hoe bescherm ik mijn creaties?

Intellectueel Eigendomsrecht kort IE-recht genoemd is de verzamelnaam voor rechten die rusten op een of meerder intellectuele creatie(s). Je kunt hierbij denken aan teksten, muziek, vormgeving, uitvindingen, merken en foto’s.

Onder het IE-recht vallen onder andere het

  • Merkenrecht;
  • Auteursrecht;
  • Handelsnaamrecht en het
  • Octrooirecht.

Zowel in Nederlandse als internationale wetgeving zijn deze rechten omschreven en vastgelegd.

In het kort komt het bij deze rechten er op neer dat de maker/uitvinder het exclusieve recht heeft de betreffende intellectuele creatie (bij voorbeeld tekst, foto, ontwerp) te gebruiken, te verveelvoudigen en/of te exploiteren. Het intellectuele eigendomsrecht kan door de rechthebbende in principe worden ingeroepen tegen iedereen die zonder toestemming de door het IE-recht beschermde creatie namaakt of gebruikt.

Een vereiste hierbij is wel dat de intellectuele creatie tot uitdrukking is gebracht. Dat wil zeggen de creatie moet voor derden kenbaar zijn en verwerkt in een tastbaar iets. Op louter een idee rust geen intellectueel eigendomsrecht.

Uw juridisch specialist

Hoe gaan wij te werk?

Cliënten hebben nooit zomaar een juridisch probleem. Er zit altijd een verhaal achter en de emoties lopen soms hoog op. Bij Mister Legal nemen wij daarom graag de tijd om goed naar uw verhaal te luisteren. Heeft u nog vragen dan staan wij u graag te woord!

1

Intake

Tijdens het eerste contact geven wij u graag de ruimte om ons uw probleem te schetsen. Tijdens dit gesprek zullen wij u een aantal vragen stellen om de kans van slagen van uw zaak in te kunnen schatten. Dit onderdeel is geheel vrijblijvend.
2

Eerste advies

U ontvangt een eerste (mondeling) advies naar aanleiding van uw telefonische intake en/of mail naar Mister Legal altijd geheel vrijblijvend!
3

Bevestigingsmail / -offerte

Nadat u door onze jurist van een eerste (telefonische) advies bent voorzien ontvangt u van ons een bevestigingsmail/-offerte. Hierin staat alle nodige informatie nogmaals kort samengevat.
4

Opdrachtbevestiging

Als u akkoord gaat met onze bevestigingsmail/-offerte geeft u hiermee Mister Legal toestemming om namens u op te treden en uw zaak te behartigen. Dit doen wij graag en wel met alle begrip voor uw situatie en passie voor ons vak.
5

Aanleveren van bestanden

Na ontvangst van uw opdrachtbevestiging zal uw zaak worden toegewezen aan een van onze juristen. Hij of zij zal bestanden/bewijsstukken van u opvragen. Deze ontvangen wij graag in PDF en voorzien van een kenmerkende benaming.
6

U blijft aan zet

Uw jurist zal de verschillende (juridische) opties van uw kwestie met u bespreken zodat u samen met hem de route kunt kiezen die het beste bij u past. Geen brief en/of processtuk gaat de deur uit zonder uw akkoord. Zo blijft u altijd aan zet.

Vragen over het handelen bij Intellectuele eigendommen?

Als u wilt weten hoe u uw reactie het beste kunt beschermen of
wilt weten wat uw rechten en plichten zijn op dit gebied.

Neem contact op