Uw specialist in mediation

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarin partijen zelf tot een oplossing komen met behulp van een onafhankelijke, onpartijdige derde die alleen het proces van communicatie tussen partijen begeleidt.

Een aantal aspecten vallen op aan deze definitie van mediation:

  • Het is een vorm van conflictoplossing en niet conflictbeslechting. Bij mediation is het dus niet het idee dan één van de twee partijen gelijk krijgt en de ander er maar mee moet leven. Het idee is dat het conflict wordt opgelost en dat dus beide partijen zich in de oplossing kunnen vinden.
  • Partijen komen zelf tot een oplossing. Partijen gaan in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Deze oplossing komt vanuit de partijen zelf waardoor zij zelf ook gemakkelijker achter een oplossing kunnen staan dan als een derde, bijvoorbeeld en rechter, een oplossing oplegt. Hierdoor is de kans groter dat een toekomstig conflict wordt vermeden.
  • Een onafhankelijke, onpartijdige derde zal het proces begeleiden. Deze onafhankelijke, onpartijdige derde is een medewerker van Mister Legal. Hij/zij zal met name de communicatie richting geven zodat partijen is gesprek komen en blijven. Hij/zij staat dus niet aan de kant van één van de partijen.
  • Voorwaarden voor goede mediation

Er zijn een aantal voorwaarden om mediation te laten slagen:

  • Vrijwilligheid: mediation is vrijwillig. Partijen moeten zelf mediation willen. Immers moeten zij de oplossing zoeken. Je kunt partijen niet dwingen in gesprek te gaan als zij dit geheel niet willen.
    Commitment: partijen moeten bereid zijn een oplossing te zoeken. Meedoen en meedenken is een essentiële voorwaarde.
  • Vrijblijvend: mediation is vrijblijvend. Een partij kan ook nog midden in het proces zeggen dat hij/zij ermee wil stoppen. Dat hangt uiteraard samen met de vrijwilligheid en commitment.
    Geheimhouding: tijdens mediation moet alles besproken kunnen worden. Dit kunnen hele persoonlijke aangelegenheden betreffen. Het is dan ook van belang dat er geheimhouding wordt afgesproken.

Wanneer is mediation een aanrader?

Twijfel je of jouw zaak geschikt is? In principe is elke zaak geschikt waarin mensen in overleg willen treden. Bepaalde omstandigheden kunnen wel indicaties vormen dat mediation verstandig zou kunnen zijn:

Een duurzame relatie: indien mensen al lange tijd een relatie hebben en wellicht ook in de toekomst met elkaar te maken zullen blijven houden, is het verstandig om mediation te overwegen. Zoals eerder gezegd kan een juridisch procedure lijden tot verslechterde verhoudingen. Mediation is geschiloplossing en daardoor ook op de toekomst gericht;

Een oplossing in eigen hand houden: een juridische procedure kan heel erg zwart-wit zijn. Soms betreft de oplossing slechts het betalen van geld. Mediation biedt vele mogelijke oplossingen en derhalve oplossingen op maat, die je zelf kan aandragen;

Andere belangen dan juridisch belangen: sommige zaken zijn ook niet puur juridisch. Andere belangen kunnen spelen die bij mediation aan bod kunnen komen;

Snellere oplossing: mediation kan een geschil soms sneller oplossen dan een juridische procedure. Immers is een juridische procedure vaak aan termijnen gebonden. Voordat de rechter uitspraak doet, gaat er veel tijd voorbij.

Wanneer kan je bij ons terecht voor mediation?

Mediation is niet verbonden aan een specifiek rechtsgebied, zoals sommige mensen soms denken. Je kan bij ons terecht in geval van een scheiding, maar dit kan ook bij een zakelijk geschil of burenruzie. Zolang partijen bereid zijn om de praten, zijn wij bereid om te luisteren en het proces te begeleiden!

Vragen over het handelen bij mediation?

Benieuwd of mediation een oplossing kan zijn voor uw probleem?
Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend. Wij denken graag met u mee!

Neem contact op