Een beoordeling/update van de statuten

In de statuten bevatten de kernregels over de rechtspersoon. In de statuten moeten een aantal bepalingen worden opgenomen. Wat voor bepalingen dit zijn, hangt af van de rechtspersoon. In ieder geval moet bij allemaal de naam van de rechtspersoon en het doel van de rechtspersoon worden opgenomen.

Besloten en naamloze vennootschap

In de statuten van de Nv/Bv moet in ieder geval een bepaling zijn opgenomen over de nominale waarde van aandelen.

Stichting

Bij een stichting moeten de statuten voorzien in een regeling met betrekking tot benoeming en ontslag van bestuurders. Daarnaast dient er een bepaling te zijn over het overschot bij ontbinding. Aangezien een Stichting geen winst mag uitkeren, moet er worden opgenomen waar het geld dan wel heen gaat bij ontbinding.

Vereniging

Een vereniging moet in de statuten opnemen welke verplichtingen leden hebben of anders in welke regeling de verplichtingen voor leden worden opgenomen. Ook moet er een bepaling zijn over hoe een ALV (algemene leden vergadering) bijeen wordt geroepen. Verder gelden dezelfde twee verplichtingen als voor een stichting.

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Dit zijn in feite een soort verenigingen. Daarvoor geldt dus in principe hetzelfde als voor een vereniging.

De voorgaande informatie betreft echt slechts de basis voor statuten. Het is verstandig om met veel meer rekening te houden in de statuten. Fouten in de statuten kunnen zelfs tot ontbinding van de rechtspersoon leiden. Het is daarom verstandig om een jurist raad te plegen. Wij kunnen uw statuten nakijken.

Vragen over het opzetten van de statuten?

Staat jouw vraag niet in onze lijst of heb je nog vragen over bovenstaande?
Wil je graag weten wat wij voor jou en jouw onderneming kunnen betekenen?

Neem contact op