Opzeggen huur door de huurder

Een huurder kan een nieuwe woning vinden en daarom de huur op zijn huidige huurwoning willen opzeggen. De volgende regels gelden ten aanzien van het opzeggen van huur door een huurder.

Huur voor onbepaalde tijd

Wanneer er sprake is van een huurcontract waarin geen einddatum is opgenomen, geldt dat de opzegtermijn gelijk is aan de betalingstermijn. Dus wanneer je elke maand je huur betaalt, is de opzegtermijn ook een maand. Maar wanneer je eens per drie maanden de huur overmaakt, geldt een opzegtermijn van drie maanden. Drie maanden is wel het maximum en één maand is het minimum.

Is de opzegtermijn in het contract langer dan de betalingstermijn? Zelfs in dat geval geldt dat de opzegtermijn net zo lang is als de betalingstermijn, met een maximum van drie maanden.

Opzegging geschiedt schriftelijk per aangetekende brief. Je hoeft niet aan te geven waarom je de huur opzegt.

Huur voor bepaalde tijd

Sommige huurcontracten zijn voor een bepaalde termijn aangegaan. Tegenwoordig geldt dat een verhuurder bij zelfstandige woningen mag kiezen voor een termijn van maximaal twee jaar en bij onzelfstandige woningen een termijn van maximaal vijf jaar.

Logischerwijs denk je dan als huurder dat je het contract dan niet tussentijds kan opzeggen. Maar dit is niet waar. Ook hier geldt de regel van de betalingstermijn, waarbij minimum één maand en maximum drie maanden.

Vragen over het handelen bij het opzeggen van de huur?

Als je zeker wil weten dat het goed zit en niet voor verrassingen wilt komen te staan.

Neem contact op