Sancties

Een werkgever kan het noodzakelijk achten bepaalde gedragingen van een werknemer te bestraffen. Hieronder worden aan aantal voorbeelden genoemd.

Officiële waarschuwing

Een officiële waarschuwing zal schriftelijk worden gegeven en onderdeel worden van het personeelsdossier. Op deze wijze doet een werkgever dus aan dossiervorming. Dit kan een eerste stap worden richting een zwaardere sanctie of zelfs ontslag.

Wanneer je als werknemer met een officiële waarschuwing wordt geconfronteerd, is het van belang hier schriftelijk op te reageren indien je het hier niet mee eens bent. Wij kunnen je hierin ondersteunen.

Terugzetten in functie/demotie

De werkgever kan in geval van bijvoorbeeld disfunctioneren of wangedrag besluiten om de werknemer terug te zetten in functie, ook wel demotie genoemd. Let op: dit mag niet zomaar! Er zijn geen wettelijke regels voor demotie maar uit de jurisprudentie blijkt dat de volgende voorwaarden gelden:

  • gewijzigde omstandigheden op het werk, bijvoorbeeld dus disfunctioneren of wangedrag;
  • een redelijk voorstel;
  • het kan redelijkerwijs van de werknemer gevergd worden om akkoord te gaan met dit voorstel.

Het zijn vage voorwaarden die niet gemakkelijk te beoordelen zijn. Daarbij speelt ook mee dat bij demotie soms sprake is van salarisverlaging.

Wanneer je als werknemer geconfronteerd wordt met demotie of als werkgever demotie van een werknemer overweegt, is het verstandig een jurist in te schakelen. Hij kan nagaan of de demotie redelijk is of namens de werkgever de demotie adviseren.

Non-actiefstelling

Wanneer je als werknemer op non-actief wordt gesteld, is het van belang goed op te letten. Dit is vaak de voorloper op ontslag.

Voor een non-actiefstelling moet de werkgever een goede reden hebben, zoals diefstal, fraude of ongewenst gedrag. De werkgever kan gedurende de non-actiefstelling onderzoek doen en een dossier opbouwen. Pas dus goed op met wat je zegt en ondertekent wanneer je op non-actief bent gesteld!

Non-actiefstelling kan met of zonder doorbetaling van salaris. Zonder doorbetaling van salaris mag alleen als de arbeidsovereenkomst dit toestaat. Controleer dus altijd jouw arbeidsovereenkomst als de werkgever geen loon doorbetaald bij een non-actiefstelling.

Vragen over genomen sancties?

Neem het zekere voor het onzekere. Wij bij Mister Legal kijken en denken graag met je mee.

Neem contact op